X
تبلیغات
زولا
جمله ها - نور سیاه
نور سیاه
ادبی عرفانی طنز وهر چرت و پرت دیگه که بخواهید

جمله های دوست داشتنی من ...

 • همیشه چشمام به قلبم حسودیشون می شه چون تو همیشه در قلبمی ولی از چشمام دوری

 

 • دوست آن نیست که هر لحظه کنارت باشد دوست آن است که هر لحظه بیادت باشد

 

 • عشق یعنی بزرگ کردن یک نفر به اندازه دنیا و کوچک کردن دنیا به اندازه یک نفر

 

 • گاهی مسیر دلپذیر تر از مقصد است

 

 • قلبم دست توست . مواظب باش نیفته که می شکنه .بخاطر قلبم نمی گم گه شکستنی است بخاطر تو می گم که توش هستی

 

 • همیشه از کسی متنفر هستیم که زمانی دوستش بودیم

 

 • همانطور که به زیبایی تو خیره شده ام ، با خود می اندیشم ، هرگز فرشته ای را دیده ام که در ارتفاعی چنین پایین پرواز کند .

 

 • عشق مانند غنچه گل سرخ است ، می تواند پر از شکوفه شود یا به آرامی بمیرد .

 

 • بعضی از انسانها برای بدست آوردن عشق می میرند و بعضی برای از دست دادن آن .

 

 • بهتر است منفور باشی به خاطر چیزی که هستی تا محبوب باشی به خاطر چیزی که نیستی

 

 • عشق با چشم هایش نمی بیند بلکه با فکرش می بیند از این رو خدای عشق بال زد و تار یکی را ترسیم کرد .

 

 • اگر زمانی که به تو می اندیشم ، تک گلی بود ، می توانستم تا ابد در باغ افکارم قدم بزنم .