نور سیاه
ادبی عرفانی طنز وهر چرت و پرت دیگه که بخواهید
سلام بروبچ هر کس می خواد به از این وبلاگ دیدین کنه به این آدرس بیاد
ancel.blogsky.com