نور سیاه
ادبی عرفانی طنز وهر چرت و پرت دیگه که بخواهید

سلام دوستون دارم بزودی دوباره وبلاگ نویسی رو شروع می کنم.