X
تبلیغات
زولا
آیا میدانید؟ - نور سیاه
نور سیاه
ادبی عرفانی طنز وهر چرت و پرت دیگه که بخواهید

آیا میدانید که

زرافه می تواند با زبانش گوشهایش را تمیز کند.

خرگوش وطوطی تنها موجودات زنده ای هستند که میتوانند بدون برگشتن تصاویر پشت سر خود را ببینند.

اگر همه ی یخهای قطب جنوب آب شود بر سطح آب اقیانوسها هفتاد متر اضافه میشود و در این صورت یک چهارم خشکی های کره ی زمین زیر آب فرو می رود.

کبد یا جگر تنها عضو داخلی بدن است که اگر با عمل جراحی قسمتی از آن را برداشته شود دوباره رشد می کند.

میزان انرژی که خورشید در یک ثانیه تولید میکند برای تولید برق مورد نیازتمام کشورهای جهان به مدت یک میلیون سال کافی است.

هر عنکبوت تار ویژه ی خود را دارد و هیچگاه تارهای آنها به هم شبیه نیستند.

اگر در یک سال هیچ یک ازنسل های یک جفت مگسهای نر وماده از بین نروند،حجم مگسهای متولد شده با حجم کره ی زمین برابر میشود.

رودی در کامبوج شش ماه  سال را از شمال به جنوب وشش ماه سال را از جنوب به شمال جریان دارد.

طول قد هر انسان سالم برابر هشت وجب دست خود اوست.

سریع ترین عضله بدن انسان زبان است.

شبکه ی چشم انسان135 میلیون شبکه ی احساس دارد که مسئولیت گرفتن تصاویر و تشخص رنگ ها را به عهده دارد.

بدن انسان 50 هزار کیلومتر رشته ی عصبی دارد.

در برج ایفل دومیلیون ونیم پیچ به کار رفته است.

طول رگهای بدن انسان پانصد وشست هزار کیلومتر است.

اگر زنی به کوررنگی مبتلا باشد فرزندان پسر او کوررنگ می شوند.

کوه های آلپ در سال حدود یک سانتی متر بلند می شوند.

همه ی نوزادان یک میگو نر متولد می شوند و بعد از چند هفته بخشی از نوزادان به ماده تبدیل می شوند.

تعداد افرادی که سالانه از نیش زنبور می میرند بیشتر از کسانی است که سالانه از نیش مار می میرند.

منبع:مجله ی وطن