X
تبلیغات
زولا
آیا میدانید - نور سیاه
نور سیاه
ادبی عرفانی طنز وهر چرت و پرت دیگه که بخواهید

آیا میدانید خوابها چند نوع هستند؟

خوابها سه قسمند:

خوابهای صریح که احتیاج به تعبیر ندارد.اضغاث و احلام (خوابهای آشفته)چون تعبیر آنها ممکن نیست یا سخت است .خوابهایی که روح آدمی در آن ها تصرف دارد یا به اظهار یا به تمثیل که مربوط به عالم مثال یا عالم عقل است  که آن تعبیر دارد.

اینطور نیست که خواب بی اثر وتعبیر باشد.در قرآن کریم به خواب توجه شده . خواب ابراهیم ، خواب یوسف ، خواب دو رفیق او در زندان ، خواب پادشاه زمان او ، خواب مادر موسی و روایات بسیار از پیغمبر(ص) وائمه (ع) تصدیق و تأیید می کند اینکه بعضی از خوابها حقیقت دارد.

آیا میدانید که باید به چه کسانی سلام نکنید؟

اوّل: یهودی ، دوّم: نصرانی ، سوم: به شرابخوار ، چهارم: شاعری که در شعر خود به مؤمنین نسبت گناه دهد، پنجم: به رباخوار ،هشتم: به کسی که مشغول نماز است ، نهم: به کسی که مخنث باشد.