نور سیاه
ادبی عرفانی طنز وهر چرت و پرت دیگه که بخواهید
عکس های نیکی کریمی در جشنواره ی کلن آلمان


می گم خوب شد این جشنواره توی آلمان بوده وزود هم تموم شده وگر نه نیکی کرمی...... دیگه خودتون میدونید چیکار میکرد...آره ژست های آنجلینا جولی یا جنی فر لوپز رو میگرفت اون موقع بود که آبروی ایران رو می برد.درموردش نظر بدین احتمالا نظرات شما جالب باشه.